top of page

smart finance

Smart Finance to nasze podejście do zarządzania finansami w contact center lub biurze obsługi Klienta. SM jest kompletnym produktem pozwalającym na zwiększenie wydolności finansowej firmy i wprowadzenie dobrych praktyk zarządzania finansami.  

 

Budżetowanie i projektowanie BOK dla Twojej firmy 

 

Jednym z pierwszych widocznych efektów świetnie sprzedającego się produktu lub usługi jest nagła potrzeba obsłużenia ogromnej ilości zgłoszeń od Klientów. 

Jako Smart Customer Operations przeprowadzimy Cię przez proces budżetowania, projektowania i budowy biura obsługi klienta dla Twojej firmy.  

 

Zyskasz: 

 • Rozsądnie zaplanowaną inwestycję i niemarnowanie zasobów firmy 

 • Nowoczesny projekt sali i zaplecza zgodny z wszystkim normami prawa pracy i BHP 

 • Fachowe doradztwo przy wyborze mebli, sprzętu oraz oprogramowania. 

 • Pomoc w rekrutacji i wdrożeniu pracowników, a także zaprojektowaniu grafików i pracy zmianowej. 

 

Program obejmuje kompletny kosztorys contact center / biura obsługi Klienta zawierający: 

 • meble 

 • sprzęt 

 • infrastrukturę IT 

 • rekrutację oraz wdrożenie pracowników. 

 

Koszt programu zależny jest od wielkości projektowanego biura i ilości zatrudnionych pracowników. Skontaktuj się z nami. 

 

Analiza rentowności obsługi Klienta / Racjonalizacja kosztów obsługi Klienta 

 

Podczas analizy rentowności Twojego contact center bardzo dokładnie zbadamy wszystkie koszty jakie generuje biuro obsługi Klienta i pomożemy Ci je zoptymalizować bez negatywnego wpływu na Twoich pracowników.  

 

Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu pomożemy Ci: 

 • Efektywniej grafikować pracowników 

 • Taniej i szybciej prowadzić proces rekrutacji 

 • Stworzyć system motywacyjny korzystny zarówno dla pracowników jak i firmy 

 

Efektem analizy rentowności jest raport dokładnie opisujący stan zastany oraz zestaw rekomendacji dla polepszenia kondycji finansowej biura obsługi Klienta.  

 

Program obejmuje: 

 • Analizę finansową 

 • Przygotowanie raportu stanu faktycznego 

 • Rekomendacje poprawy  

 

Koszt programu to 5000 PLN + Vat.  

 

2.3 Zero Based Budgeting w contact center 

 

Budżetowanie od zera to oznacza przygotowywanie budżetu swojej firmy co roku z zerem jako wartością wyjściową. Polega ona na ocenianiu wszystkich transakcji oraz szukaniu i racjonalizowaniu uzasadnienia dla każdego wydatku firmy.  

 

W kontekście contact center i obsługi Klienta metoda ta przynosi ogromne korzyści firmom outsourcingowym zmagającym się z wymagającymi budżetami zleceniodawców.  

 

Dużą korzyścią ZBB jest także podwyższenie świadomości finansowej pracowników firmy.  

 

Wprowadzenie Zero Based Budgeting przez SCO w Twojej firmie: 

 • Poprawi płynność finansową 

 • Obniży koszty stałe  

 • Podniesie świadomość finansową pracowników szczebla managerskiego 

 

Pogram obejmuje: 

 • Analizę finansową  

 • Przygotowanie raportu stanu faktycznego  

 • Szkolenia i warsztaty z pracownikami firmy 

 • Spersonalizowaną księgę dobrych praktyk Zero Based Budgeting 

 

Koszt programu to 7000 PLN + vat. 

budżetowanie i projektowanie BOK
racjonalizacja kosztów obsługi Klienta
Zero Based Budgeting w contact center 
bottom of page