top of page

zasoby ludzkie

Zarządzanie Zjawiskiem Fluktuacji oraz Absencji 

Wiele firm nie rozumie prawdziwych kosztów jakie generowane są przez fluktuację oraz absencję jak również ich wpływu na obsługę, jakość oferowane usługi, zadowolenie klientów oraz zyski. Niniejszy Program definiuje fluktuację i absencję oraz uczy, jak prawidłowo mierzyć i śledzić wydajność biura obsługi klienta.   

Program Zarządzanie Zjawiskiem Fluktuacji oraz Absencji pozwoli: 

 • właściwie zdefiniować zarówno absencję, jak i fluktuację i zrozumieć ich wpływ na obsługę Twojego klienta, jakość usługo, koszty i zadowolenie klienta.  

 • poprawnie obliczyć fluktuację oraz absencję za pomocą technik analitycznych  

 • poznać i opanować najlepsze praktyki w zakresie zmniejszania fluktuacji i absencji do uzyskania i utrzymania ich na pożądanych poziomach. 

 

Program obejmuje:  

 • Analiza kosztowa zjawiska fluktuacji i absencji w Twoim przedsiębiorstwie   

 • Analiza przyczyn fluktuacji oraz absencji w Twoim przedsiębiorstwie  

 • Wdrożenie procesu monitorowania zjawiska fluktuacji i absencji 

 • Wdrożenie procesu zapobiegania absencji oraz fluktuacji  

 • Implementację narzędzi  

 • Szkolenie personelu z zakresie określonym przez Program  

 

Koszt programu to 7000 PLN + vat. 

 

Istnieje możliwość rozszerzenia Programu o następujące elementy: 

 • Budowanie mapy doświadczeń pracownika  

 • Train the Trainer - kompetencje trenerskie  

 • Rekrutacja, Szkolenie, Weryfikacja Umiejętności w Obsłudze Klienta 

 • Skuteczne raportowanie - omówienie kluczowych procesów oraz dobrych praktyk 

 • Dobre praktyki w wizualizacji danych liczbowych w Contact Centre 

 • Zarządzanie doświadczeniem pracownika 

Skontaktuj się, aby rozszerzyć swój Program 

bottom of page