top of page

zarządzanie jakością

Zarządzanie Jakością w Obsłudze Klienta 

 

Program Zarządzanie Jakością w Obsłudze Klienta ma na celu nauczyć technik stosowanych przez liderów branży zajmujących się utrzymaniem i obsługą klienta.    

Dobrze działający proces jakościowy bezsprzecznie wpływa na poprawę jakości obsługi klienta i zapewnia wartość dla całego biznesu. Program ma na celu przedstawienie wiedzy i praktyk z obszaru zarządzania jakością usług stosowanych w Contact Centre.  

 

W praktyce, niniejszy program pozwala: 

 • zaprojektować ramę procesu jakościowego od podstaw – tak, aby funkcja jakości odpowiadała na potrzeby Twojego przedsiębiorstwa, 

 • porównać istniejące procesy w Twoim przedsiębiorstwie ze światowymi standardami,  

 • natychmiastowo zaimplementować gotowe rozwiązania i dobre praktyki zapewniające jakość, wspierające operacje i utrzymujące satysfakcje klienta   

 

Program obejmuje: 

 • Analizę jakości obsługi Klienta  

 • Stworzenie procesu jakościowego  

 • Implementację narzędzi wspomagających utrzymanie jakości  

 • Szkolenie dla pracowników w zakresie utrzymania jakości   

Koszt programu to 7000 PLN + vat. 

 

Istnieje możliwość rozszerzenia Programu o następujące elementy: 

 • Metody udzielania informacji zwrotnej  

 • Praktyczne szkolenie w zakresie obsługi klienta (telefon, email, chat)   

 • Sposoby radzenia sobie z trudnym klientem  

 • Asertywność  

 • Zarządzanie sobą w czasie 

 • Skuteczne raportowanie - omówienie kluczowych procesów oraz dobrych praktyk 

 • Dobre praktyki w wizualizacji danych liczbowych w Contact Centre 

 

Skontaktuj się, aby rozszerzyć swój Program 

 

Satysfakcja oraz Niezadowolenie Klienta w Obsłudze Klienta 

Zadowolenie klienta jest miarą tego, w jaki sposób produkty lub usługi dostarczane przez firmę spełniają lub przewyższają oczekiwania klientów. Wskaźnik ten jest postrzegany jako kluczowe kryterium wydajności w operacjach każdego centrum obsługi klienta.  

 

Program Satysfakcja oraz Niezadowolenie Klienta w Obsłudze Klienta pozwoli dokładnie zrozumieć, w jaki sposób mierzy się i zarządza satysfakcją klienta.  

 

Dzięki niniejszemu Programowi dowiesz się: 

 • o kluczowych czynnikach wpływających na satysfakcję klienta 

 • w jaki sposób satysfakcja klienta łączy się z jakością, ogólną wydajnością usług, kosztami oraz opłacalnością 

 • jak mierzyć i zarządzać satysfakcją oraz niezadowoleniem klientów 

 

Program obejmuje: 

 • Ocenę istniejących praktyk zarządzania zadowoleniem Klienta  

 • Wdrożenie procesu badania zadowolenia Klienta 

 • Wdrożenie procesu pracy nad wynikami badania zadowolenia Klienta 

 • Implementację niezbędnych narzędzi pozwalających zarządzać zadowolenia Klienta 

 • Szkolenie dla pracowników w zakresie określonym przez Program  

 

Koszt programu to 5000 PLN + vat. 

 

Istnieje możliwość rozszerzenia Programu o następujące elementy: 

 • Zarządzanie Jakością w Obsłudze Klienta 

 • Skuteczne raportowanie - omówienie kluczowych procesów oraz dobrych praktyk 

 • Dobre praktyki w wizualizacji danych liczbowych w Contact Centre 

Skontaktuj się, aby rozszerzyć swój Program 

 

Rekrutacja, Szkolenie, Weryfikacja Umiejętności w Obsłudze Klienta 

 

Każda organizacja jest tak dobra, jak dobrzy pracują w niej ludzie. Niezwykle ważne jest w jak rekrutujesz odpowiednio wykwalifikowanych i zmotywowanych członków zespołu, których potrzebujesz, aby odnieść sukces.   

Głównym celem Programu Rekrutacja, Szkolenie, Weryfikacja Umiejętności w Obsłudze Klienta jest wprowadzenie do Twojego przedsiębiorstwa skutecznych praktyk oraz umiejętności zarządzania procesami rekrutacji, on-boardingu, oraz efektywności szkoleń produktowych – tak aby mieć pewność, że Twoje przedsiębiorstwo ma odpowiedni personel do wykonywania kluczowych zadań związanych opieką nad klientem w Twoim biurze obsługi Klienta.   

 

Program pozwoli  

 • Właściwie wyznaczać minimalne umiejętności do zatrudnienia pracowników mających opiekować się Twoim klientem 

 • Zweryfikować istniejące procesy rekrutacji oraz on-boardingu  

 • Zapoznać się z najlepszymi praktykami, metrykami oraz kryteriami odnoszącymi się do procesów rekrutacyjnych   

 • Zapoznać się z koncepcjami analitycznymi stosowanymi w zarządzaniu ludźmi  

 • Skutecznie weryfikować umiejętności oraz wiedzę pracowników  

 

Program Rekrutacja, Szkolenie, Weryfikacja Umiejętności w Obsłudze Klienta obejmuje 

 • Analizę kosztową procesu wdrożenia pracownika  

 • Ocenę efektywności szkoleń nowych pracowników 

 • Implementacja dobrych praktyk w procesie wdrożenia pracownika 

 • Narzędzia wspomagające zarządzaniem zjawiskiem fluktuacji występującym wśród nowozatrudnionych pracowników 

 • Szkolenie dla pracowników w zakresie określonym przez Program  

 

Koszt programu to 6000 PLN + vat. 

 

Istnieje możliwość rozszerzenia Programu o następujące elementy: 

 • Zarządzanie Zjawiskiem Fluktuacji oraz Absencji 

 • Train the Trainer - kompetencje trenerskie  

 • Zarządzanie Jakością w Obsłudze Klienta 

 • Zarządzanie doświadczeniem pracownika

Skontaktuj się, aby rozszerzyć swój Program

 

Zarządzanie Jakością w Obsłudze Klienta 
Satysfakcja oraz Niezadowolenie Klienta
Rekrutacja, Szkolenie, Weryfikacja Umiejętności
bottom of page