operacje

zarządzanie połączeniami przychodzącymi

Obsługa przychodzących połączeń telefonicznych, obsługa czatu oraz zarządzanie elektroniczną skrzynką pocztową to niezmiennie największe wyzwanie stojące przed przedsiębiorcami oferującymi swoim klientom obsługę posprzedażową oraz w coraz większej mierze przedsprzedażową. 

Celem programu Zarządzanie połączeniami i zgłoszeniami przychodzącymi w Contact Centre jest nauczenie w jaki sposób zarządzać, mierzyć i wpływać na efektywność procesów związanych z obsługą połączeń przychodzących (telefon, czat, email). 

 

Jest to program obowiązkowy dla personelu zarządzającego operacjami w biurze obsługi klienta. 

Program pozwoli: 

 • Dokładnie poznać i zrozumieć procesy obsługi połączeń przychodzących 

 • Adekwatnie definiować i wpływać na mierniki sukcesu dla zgłoszeń klienta w obszarach: 

  • Świadczonych usług 

  • Jakości operacyjnej 

  • Wydajności 

 • Skutecznie planować adekwatne poziomy świadczenia usług uwzględniając sezonowości, zwiększoną liczbę reklamacji lub sukces kampanii sprzedażowych 

Program Zarządzanie połączeniami i zgłoszeniami przychodzącymi w Contact Centre obejmuje: 

 • Weryfikację istniejących procesów obsługi połączeń przychodzących 

 • Implementację rozwiązań adekwatnych dla Twojego przedsiębiorstwa 

 • Szkolenie personelu z zakresie określonym przez Program 

Koszt programu to 5000 PLN + vat. 

Istnieje możliwość rozszerzenia Programu o następujące elementy: 

 • Budżetowanie i projektowanie BOK dla Twojej firmy 

 • Zarządzanie połączeniami wychodzącymi 

 • Metryki i kryteria sukcesu 

 • Skuteczne raportowanie - omówienie kluczowych procesów oraz dobrych praktyk 

 • Dobre praktyki w wizualizacji danych liczbowych w Contact Centre 

Skontaktuj się, aby rozszerzyć swój Program