top of page

operacje

zarządzanie połączeniami przychodzącymi

Obsługa przychodzących połączeń telefonicznych, obsługa czatu oraz zarządzanie elektroniczną skrzynką pocztową to niezmiennie największe wyzwanie stojące przed przedsiębiorcami oferującymi swoim klientom obsługę posprzedażową oraz w coraz większej mierze przedsprzedażową. 

Celem programu Zarządzanie połączeniami i zgłoszeniami przychodzącymi w Contact Centre jest nauczenie w jaki sposób zarządzać, mierzyć i wpływać na efektywność procesów związanych z obsługą połączeń przychodzących (telefon, czat, email). 

 

Jest to program obowiązkowy dla personelu zarządzającego operacjami w biurze obsługi klienta. 

Program pozwoli: 

 • Dokładnie poznać i zrozumieć procesy obsługi połączeń przychodzących 

 • Adekwatnie definiować i wpływać na mierniki sukcesu dla zgłoszeń klienta w obszarach: 

  • Świadczonych usług 

  • Jakości operacyjnej 

  • Wydajności 

 • Skutecznie planować adekwatne poziomy świadczenia usług uwzględniając sezonowości, zwiększoną liczbę reklamacji lub sukces kampanii sprzedażowych 

Program Zarządzanie połączeniami i zgłoszeniami przychodzącymi w Contact Centre obejmuje: 

 • Weryfikację istniejących procesów obsługi połączeń przychodzących 

 • Implementację rozwiązań adekwatnych dla Twojego przedsiębiorstwa 

 • Szkolenie personelu z zakresie określonym przez Program 

Koszt programu to 5000 PLN + vat. 

Istnieje możliwość rozszerzenia Programu o następujące elementy: 

 • Budżetowanie i projektowanie BOK dla Twojej firmy 

 • Zarządzanie połączeniami wychodzącymi 

 • Metryki i kryteria sukcesu 

 • Skuteczne raportowanie - omówienie kluczowych procesów oraz dobrych praktyk 

 • Dobre praktyki w wizualizacji danych liczbowych w Contact Centre 

Skontaktuj się, aby rozszerzyć swój Program 

bottom of page